August 29, 2016

กลยุทธ์ blackjack ในคาสิโนออนไลน์ Fun88

กลยุทธ์ blackjack คาสิโนออนไลน์ ที่ 1 ทำให้ดีลเลอร์มีโอกาสระเบิด

หากดีลเลอร์หงายไพ่ 4 5 หรือ 6 ท่านไม่ต้องขอไพ่เพิ่มนอกจากท่านมีไพ่ soft อยู่ในมือ คาสิโนออนไลน์ (หมายถึงไพ่ที่เมื่อจั่วเพิ่มแล้วไม่มีโอกาสระเบิด) ซึ่งทำให้ดีลเลอร์มีโอกาสจะระเบิดมากขึ้น ตรงกับความต้องการของท่าน ในกรณีนี้ ท่านอาจขอไพ่ double หรือขอ Split เพื่อให้ท่านได้รับเงินเพิ่มขึ้นในกรณีที่ดีลเลอร์ระเบิด

กลยุทธ์พื้นฐานที่ 2 : Hard Hand

หากท่านมีไพ่อยู่ในมือ 17 หรือมากกว่า ท่านไม่จำเป็นต้องขอไพ่เพิ่มถึงแม้ว่าไพ่ที่ดีลเลอร์หงายขึ้นมาจะสูงกว่าคุณ เนื่องจากหากท่านขอไพ่เพิ่มท่านจะมีโอกาสระเบิดสูง แม้ว่าดีลเลอร์จะคว่ำไพ่หน้าสิบก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงที่ไพ่ที่ถืออยู่จะมี คะแนนรวมน้อยกว่า หากท่านมีไพ่อยู่ในมือ 17 และดีลเลอร์มีไพ่รวมกันเท่ากับ 17 ท่านก็ยังเสมอหากไพ่ของดีลเลอร์ต่ำกว่าท่านก็จะชนะ

การแยกไพ่

พื้นฐานจะขึ้นอยู่กับ ตารางความเหมาะสม มีเฉพาะ ไพ่คู่เอซ และไพ่คู่ 8 เท่านั้น ที่จะมีการแยกไพ่ให้อัตโนมัติ ในสถานะการณ์ของการแยกไพ่ คุณเท่านั้นที่จะเลือก แยกไพ่(Split) หรือ หมอบ(Fold) หากว่าไม่ต้องการแยกไพ่ และเลือกหมอบ เงินวางเดิมพันจะถูกหักออกไป 20% และคุณจะออกจากเกมส์รอบนั้น แต่ถ้าคุณเลือก แยกไพ่ เงินเดิมพันจะถูกดึงจากยอดคงเหลือ และวงเงินเดิมพันจะเพิ่มเป็นสองเท่า และไพ่จะมีการแจกพิเศษเพิ่มอีก ในแต่ละใบที่แยกออกมา และจะมีตัวเลือก คือ เรียก(Hit) อยู่ (stand) หรือ เพิ่มเงิน(Double) ในแต่ละมือใหม่ที่แยกออกจากกัน