August 8, 2016

วิธีเล่น poker ในเกมส์คาสิโนออนไลน์ Fun88

วิธีเล่น poker ในเกมส์ คาสิโนออนไลน์ Fun88

  1. ไพ่โรยัลฟลัช คือไพ่ที่ประกอบไปด้วย ไพ่เอ, ไพ่เค, ไพ่คิว, ไพ่เจ, ไพ่ 10 โดยหน้าไพ่ต้องมีดอกเหมือนกัน แต่ว่าจะมีดอกใดก็ได้ โดยนับว่าเป็นโพดำเป็นดอกที่ใหญ่ที่สุด ส่วนดอกอื่นๆ จะมีค่ารองลงมา
  2. ไพ่สเตรทฟลัช จะเป็นไพ่จำนวน 5 ใบ โดยต้องมีดอกเดียวกัน ดอกใดก็ได้ แต่ว่าต้องมีตัวเลขเรียงกันเช่น 2 3 4 5 6 หรือ 9 8 7 6 5 เป็นต้น
  3. ไพ่โฟร์การ์ด เป็นไพ่จำนวน 5 ใบที่ต้องมีแต้มเหมือนกัน 4 ใบ และอีกหนึ่งใบจะเป็นไพ่อะไรก็ได้เช่น 7 7 7 7 K หรือ 2 2 2 2 10 เป็นต้น
  4. ไพ่ฟูลเฮ้าส์ เป็นไพ่ 5 .บที่ประกอบไปด้วยไพ่ตอง และไพ่อีก 1 คู่เช่น 2 2 2 K K หรือ 9 9 9 1 1 เป็นต้น
  5. ไพ่ฟลัช คือไพ่ 5 ใบที่มีดอกเดียวกันทั้งหมด แต่ว่าจะเป็นไพ่แต้มใดก็ได้เช่น เอ 3 4 5 6 โพดำ หรือ K J 9 8 7 ดอกจิก เป็นต้น
  6. ไพ่สเตรท คือไพ่ 5 ใบที่ประกอบไปด้วยไพ่ดอกใดก็ได้ แต่ว่าต้องมีแต้มเรียงกัน เช่น ไพ่ 9 8 โพดำ ไพ่ 7 6 ดอกจิก ไพ่ 5 ข้าวหลามตัด หรือ ไพ่ A 2 ดอกจิก, ไพ่ 3 4 5 ข้าวหลามตัด เป็นต้น
  7. ไพ่ตอง คือไพ่ที่มีแต้มเหมือนกัน 3 ใบ และอีก 2 ใบจะเป็นแต้มใดก็ได้เช่น 2 2 2 8 9 หรือ 3 3 3 J K เป็นต้น
  8. ไพ่ 2 คู่ คือไพ่จำนวน 5 ใบที่ประกอบด้วยไพ่ที่มีแต้มเหมือนกัน 2 ใบ จำนวน 2 คู่ และอีก 1 ใบจะเป็นแต้มใด ดอกใดก็ได้ เช่น 7 7 J J K หรือ 2 2 4 4 6 เป็นต้น
  9. ไพ่ 1 คู่ คือไพ่ จำนวน 5 ใบที่มีหน้าไพ่แต้มเหมือนกัน จำนวน 2 ใบเช่น 5 5 6 9 K หรือ K K 7 3 5 เป็นต้น
  10. ไพ่สูง คือไพ่จำนวน 5 ใบที่ไม่ได้มีหน้าเรียงตามไพ่แบบต่างๆทั้งหมด ให้ทำการเช็คว่า คาสิโนออนไลน์ ใครที่มีไพ่แต้มสูงสุด โดยค่าของแต้มนับได้ดังนี้คือ A คือไพ่ที่มีแต้มใหญ่สุด รองลงมาคือ K Q J 10 9 8 7 6 5 4 3 2 นั่นเอง