August 23, 2016

สูตรแทงบอลออนไลน์สูงต่ำแบบกินสองทาง โดยFun88

สูตรการกินสองทางสูงต่ำ ของทาง แทงบอลออนไลน์ Fun88 นี้เป็นสูตรการแทงสกอร์สูงต่ำโดยอาศัยกินทั้พูดได้ว่า 50-50 เพราะโอกาสกินคู่เดียวสองทางเลยนั้นเป็นไปได้ค่อนข้างยากแต่ถ้าไม่กินสองทางก็อาจจะออกมาเป็นเจ๊าหรืออาจเสียค่าน้ำในการเดิมพันหรืออาจกินสูงเพียงอย่างเดียวก็ได้โดย สูตรนี้นั้นต้องรู้จักที่จะพลิกตามสถานการณ์ตามเวลาเพื่อที่จะสามารถทำรายได้หรืออาจเปลี่ยนจากการเสียเงินให้เป็นเจ๊า

สูตรนี้ที่เราจะมาแนะนำนั้นเริ่มต้นจากเลือกคู่บอลที่มีราคาในการต่อรองสกอร์แบบมาตรฐานไม่มากหรือน้อยจนเกินไปจากนั้นให้ท่านรอจนถึงในช่วงที่เราจะทำการเดิมพันในครั้งแรกซึ่งรอให้สกอร์ลดลงมาที่ 1.5/2 ถ้ายังไม่มีการทำประตูกันเกิดขึ้นในช่วงราวๆนาทีที่ 25-30 ราคาจะลดลงมาตรงนี้อย่างแน่นอนเพราะทางระบบเมื่อไม่เกิดประตูขึ้นระบบจะคอยๆลดราคาลงมาตามช่วงเวลาที่เหลือเพื่อเป็นการกระตุ้นการเดิมพัน แล้วถ้าราคามา 1.5/2.0 หรือ 1.5 ให้ท่านทำการเดิมพันครั้งแรกไปได้ทันที

เมื่อประตูแรกเกิดขึ้นแล้วให้ทำการเดิมพัน แทงบอลออนไลน์ สกอร์ต่ำที่ 2.5 ทันทีแต่ถ้าประตูแรกเกิดขึ้นไวท่านอาจปล่อยให้กินเพียงสกอร์สูงอย่างเดียวก็ได้อย่างน้อยๆท่านก็เงินอย่างแน่นอนแต่ถ้าเกิดประตูแรกยากเมื่อเกิดแล้วก็ใส่ต่ำ 2.5 ไปก็ได้ถ้าเกิดอีกหนึ่งประตูก็กินได้ทั้งสองทาง