November 20, 2015

ไฮไลท์ฟุตบอล แฟนหงษ์คลั่งซัวเรสหนัก

ไฮไลท์ฟุตบอล แฟนหงษ์คลั่งซัวเรสหนักถึงขนาดที่ว่าลงไปหาและสวมกอดด้วยความดีใจแต่หลังจากนั้นเองเขาก็แสดงกริยาที่คนทั่วโลกต้องอึ้ง เขาจะทำยังไงไปดู